1001 دلیل موجه برای استفاده از نرم افزار دندانسازی سایاهو

دندانسازی

1001 دلیل موجه برای استفاده از نرم افزار دندانسازی سایاهو

سلام

در این مقاله سعی داریم دلایلی را مطرح کنیم تا شما برای انتخاب یک نرم افزار دندانسازی مناسب بهتر تصمیم بگیرید.

 

در نرم افزار دندانسازی سایاهو امکانات و ویژگی های بسیار زیادی وجود دارد که در ادامه لیستی از امکانات ، مزیت ها و ویژگی های آن به تفکیک هر زیرسیستم بیان شده است
 1. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف نامحدود سرویس ها (خدمات قابل انجام در لابراتوار)
 2. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف نامحدود مراحل کاری در لابراتوار
 3. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : اختصاص پارامترها و اطلاعات پیش فرض و مرتبط با خرید های شرکتی و کاستومایز به هر مرحله با تعیین تیپ قیمت
 4. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : مراحل سرویس : اختصاص مراحل کاری قابل انجام به هر سرویس
 5. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت اولویت بندی و جابه جایی اولویت های مراحل کاری در هر سرویس
 6. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت تنظیم زمان سنجی لازم برای انجام هر مرحله از سرویس
 7. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت تنظیم میزان موارد مصرفی در هر مرحله از هر سرویس بر اساس تعداد واحد، نیم فک، تمام فک، کل مرحله و ...
 8. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت تفکیک مراحل درون سازمانی از برون سازمانی
 9. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع تعرفه و تیپ های قیمتی خدمات
 10. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف استان ها
 11. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف شهرها
 12. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعیین مناطق شهری
 13. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف پیک ها 
 14. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : مسیربندی پیک ها
 15. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تنظیم تقویم کاری سالیانه لابراتوار با مشخص کردن روزهای تعطیل
 16. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف شیفت های کاری 
 17. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف نوبت های کاری
 18. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف مدارک موردنیاز استخدامی
 19. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف مقاطع تحصیلی
 20. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف رشته های تحصیلی
 21. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع وضعیت نظام وظیفه
 22. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع تشویق
 23. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع توبیخ
 24. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف قوانین و دستورالعمل های درون سازمانی و برون سازمانی
 25. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : پیوست کردن فایل ها ،نامه ها، مستندات و تصاویر مرتبط با قوانین و دستورالعمل ها از طریق وب کم یا هارد دیسک و قابلیت دانلود آنها
 26. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف دوره های آموزشی
 27. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف دفاتر و شعب کاری
 28. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف کارفرمایان و مخاطبین استعلام قرارداد : افرادی که مجاز به اظهار نظر در تمدید قرارداد یا مجاز به امضای قرارداد جدید پرسنل هستند
 29. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : مدل های دریافت و پرداخت اسناد مالی : اعم از نقد، POS، چک و ...
 30. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف توضیحات پرتکرار در اسناد مالی و سندهای پرداختی
 31. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف بانک ها
 32. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف شعب بانک ها
 33. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف مدارک مورد نیاز وام ها
 34. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع وام ها با تعیین مدارک مورد نیاز برای هر وام
 35. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف گروه های سازمانی متفاوت اعم از لابراتوار، مطب، کلینیک، دانشکده و ...
 36. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعیین و تعریف انواع مدل های فاکتور اعم از تجمیعی، به تفکیک مشتری و ...
 37. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعیین و تعریف انواع مدل های سفارش اعم از سیستمی، از وب سایت، از موبایل، تلفنی، پیامکی، از تلگرام، و ...
 38. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعیین و تعریف انواع سند ثبت سفارش اعم از داخلی، امانی دیگران و ...
 39. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت اختصاص تنظیمات خاص به اسناد سفارش : مشخص نمودن انواع اسنادی که نباید برای آن ها فاکتور صادر شود مثل اسناد امانی، یا اسنادی که نیاز به گردش کار در تولید ندارند، یا نوع اسناد پیش فرض ثبت سفارش
 40. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف توضیحات پرتکرار ثبت سفارشات
 41. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف توضیحات پرتکرار مرتبط به سرویس ها و مراحل کاری
 42. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع رنگ های دندان
 43. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع مدل های پرداخت کرایه حمل : اعم از پرداخت در مقصد توسط مشتری، پرداخت در مبداء توسط لابراتوار و ...
 44. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع روش های ارسال بسته اعم از : پیک، اتوبوس، هواپیما، تاکسی، باربری و ...
 45. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : قابلیت تنظیم پارمترهای لازم اجباری و لازم ورودی توسط کاربر در لحظه ارسال بسته با توجه به نوع ارسال انجام شده
 46. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع روش های بسته بندی محصولات اعم از کارتن، نایلن، پالت کاغذی و ...
 47. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع ماشین آلات، تجهیزات و دستگاه های لابراتوار
 48. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تخصیص ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در هر مرحله کاری
 49. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف توضیحات پرتکرار در تولید و تکمیل (در مراحل مختلف تولید یک سفارش)
 50. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) :  تعریف انواع پارامترها و اطلاعات جانبی مراحل تولید برای لیست خریدهای شرکتی
 51. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) :  تعریف انواع پارامترها و اطلاعات جانبی کاستومایز سازی
 52. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع تیپ های قیمتی پارامترهای شرکتی و کاستومایز
 53. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف بی شمار ماهیت انبار : اعم از انبار محصول، انبار مواد اولیه، انبار قطعات، انبار ضایعات، انبار متعلقات همراه سفارش و ...
 54. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف بی شمار انبار برای هر ماهیت جداگانه از انبارها : انبار شماره یک مواد، انبار شماره دو مواد و ...
 55. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعیین چیدمان انبارهای مختلف با قابلیت نامگذاری و قفسه بندی
 56. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع سند انبار اعم از رسید انبار، حواله انبار، تحویل به تولید و ...
 57. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انوع واحدهای سنجش
 58. زیرسیستم اطلاعات پایه (کدینگ) : تعریف انواع خواص و ویژگی های کالا با تعیین نوع داده مجاز برای هر ویژگی
 59. زیرسیستم منابع انسانی : ساخت درختواره چارت سازمانی با سطح بندی نامحدود
 60. زیرسیستم منابع انسانی : تعریف انواع پست های سازمانی و امتیاز بندی پست ها
 61. زیرسیستم منابع انسانی : تعیین تعداد استاندارد نفرات لازم برای هر پست و کنترل در لحظه استخدام
 62. زیرسیستم منابع انسانی : مدیریت عناوین مشاغل و سطح بندی عنوان شغل ها با در نظر گرفتن گروه شغلی هر سطح، میزان تجربه و تحصیل لازم، پست های قابل تصدی در هر شغل و ...
 63. زیرسیستم منابع انسانی : قابلیت کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل، اداره کار و ضوابط دولتی
 64. زیرسیستم منابع انسانی : قابلیت کار بدون در نظر گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل و سایر الزامات قانونی
 65. زیرسیستم منابع انسانی : تخصیص عناوین مشاغل مختلف به واحدهای سازمانی مرتبط و نیز واحدهای سازمانی بالادستی
 66. زیرسیستم منابع انسانی : مدیریت اطلاعات پرسنلی، کارگزینی و پرونده کامل پرسنل
 67. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت مشخصات اصلی پرسنل با جزئیات بسیار دقیق و فراوان
 68. زیرسیستم منابع انسانی : امکان پیوست تصویر و امضاء پرسنل از طریق وب کم ی هارد دیسک به پرونده پرسنلی
 69. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت اطلاعات بی شمار معرف پرسنل
 70. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت دوره های آموزشی دیده شده توسط پرسنل در حین همکاری با جزئیات دقیق اعم از محل برگزاری، عنوان و نمره اکتسابی دوره و ...
 71. زیرسیستم منابع انسانی : اکان ثبت بی شمار اطلاعات مرتبط به آشنایان و بستگان پرسنل با جزئیات دقیق
 72. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت افراد تحت تکفل با تعیین نسبت و جزئیات دقیق و کنترل هوشمند مبلغ عایله مندی با توجه به جزئیات ثبت شده افراد تحت تکفل
 73. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت و پیوست انواع مدارک استخدامی ارائه شده توسط پرسنل از طریق وب کم و هارددیسک به پرونده پرسنلی اعم از تصاویر صفحات شناسنامه، کارت ملی، گواهی عدم اعتیاد، گواهی سلامت جسم، تعهد نامه کاری، مدرک تحصیلی و ...
 74. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت انواع تخصص ها و سوابق آموزشی، مهارت های عملی و فنی و ... مرتبط به پرسنل با جزئیات فراوان
 75. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده تاریخچه قرارداد های منعقد شده با پرسنل و ثبت قرارداد جدید کاری
 76. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده آخرین جزئیات مربوط به وضعیت شغلی پرسنل در لابراتوار با جزئیات فراوان
 77. زیرسیستم منابع انسانی : امکان تعیین سرپرست بالادستی و تخصیص جزئیات مربوط به حق بهره وری پرسنل در سازمان
 78. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده آخرین وضعیت حقوق و دستمزد پرسنل منطبق با آخرین حکم کارگزینی اعطا شده با جزئیات فراوان
 79. زیرسیستم منابع انسانی : مشاهده تاریخچه احکام کارگزینی اعطا شده به پرسنل با جزئیات فراوان اعم از نوع حکم (تنزل شغلی، ارتقای شغلی، جابه جایی پست یا شغل و ...)، تاریخ اعطا و تاریخ اجرای حکم
 80. زیرسیستم منابع انسانی : امکان تخصیص کارفرمایان و سرپرستان مجاز پرسنل در خصوص اظهار نظر و امضاء برای استعلام و تمدید قرارداد
 81. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت و مشاهده تاریخچه تشویق های داده شده به پرسنل با جزئیات لازم
 82. زیرسیستم منابع انسانی : امکان ثبت و مشاهده تاریخچه توبیخ های داده شده به پرسنل با جزئیات لازم
 83. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده لیست پیامک های دریافت شده از پرسنل با جزئیات لازم
 84. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده لیست پیامک های ارسال شده به پرسنل توسط نرم افزار با کاربر نرم افزار با جزئیات لازم
 85. زیرسیستم منابع انسانی : امکان مشاهده لیست ایمیل های ارسال شده توسط نرم افزار یا کاربر نرم افزار با جزئیات لازم
 86. زیرسیستم منابع انسانی : امکان تخصیص موارد لازم برای احکام حضور و غیاب شخص و تنظیم مانده مرخصی اولیه، نوع محاسبات حقوقی، گروه حضور و غیاب و برنامه کاری پرسنل
 87. زیرسیستم منابع انسانی : ارسال گروهی اعلامیه ها و اطلاعات مختلف بصورت پیامک ، ایمیل و ... به پرسنل
 88. زیرسیستم منابع انسانی : افزایش سالیانه حقوق پرسنل بر اساس تنظیمات اداره کار یا لابراتوار بصورت خودکار و هوشمند
 89. زیرسیستم منابع انسانی : صدور احکام جدید کارگزینی برای پرسنل
 90. زیرسیستم منابع انسانی : دستیار هوشمند صدور حکم : تشخیص خودکار نوع حکم داده شده، قابلیت تشخیص موارد رسمی و مجاز اعم از قانون جایگزینی تجربه به جای تحصیل
 91. زیرسیستم منابع انسانی : امکان تغییر دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل همزمان با تغییرات جدید اعلام شده از سوی دولت 
 92. زیرسیستم منابع انسانی : چاپ احکام کارگزینی اعطا شده
 93. زیرسیستم منابع انسانی : تمدید قرارداد انفرادی و گروهی پرسنل با یک کلیک ساده
 94. زیرسیستم امور اداری : تعریف و شناسایی تمامی دستگاه های کنترل تردد (حضور و غیاب) موجود در سازمان
 95. زیرسیستم امور اداری : تخلیه هوشمند اطلاعات دستگاه های کنترل تردد بصورت مستقیم و یا انتخاب فایل
 96. زیرسیستم امور اداری : تعریف و تنظیم انواع گروه بندی تردد
 97. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین دوره چرخش دلخواه برای تردد یک گروه خاص
 98. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین ساعت ورود و خروج مجاز برای یک گروه خاص
 99. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه اضافه کاری برای یک گروه خاص
 100. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه تاخیر در ورود برای یک گروه خاص
 101. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه تعجیل در خروج برای یک گروه خاص
 102. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه شب کاری برای یک گروه خاص
 103. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه جمعه کاری برای یک گروه خاص
 104. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه تعطیل کاری برای یک گروه خاص
 105. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه غیبت برای یک گروه خاص
 106. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه اضافه کاری 40 دقیقه مازاد برای یک گروه خاص : استاندارد حضور 7:20 دقیقه است و مازاد آن تا 8 ساعت اضافه کاری در نظر گرفته میشود
 107. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین درنظر گرفتن یا در نظرک نگرفتن تعطیلات برای یک گروه خاص
 108. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین محاسبه یا عدم محاسبه کسر کار برای یک گروه خاص
 109. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین قبول یا عدم قبول کارت های یک طرفه برای یک گروه خاص
 110. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین تهاتر یا عدم تهاتر کسر کار با اضافه کار : برای گروه هایی که میزان حضور آن ها مثلا 8 ساعت است و ورود و خروج منظمی ندارند
 111. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی کارکرد عادی برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 112. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی اضافه کاری برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 113. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی ماموریت ساعتی برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 114. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی مرخصی ساعتی برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 115. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی مرخصی استحقاقی برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 116. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی مرخصی استعلاجی برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 117. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی مرخصی بدون حقوق برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 118. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی مرخصی زایمان پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 119. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی غیبت برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 120. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی تاخیر مجاز (تاخیر سرویس) برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 121. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی تاخیر غیر مجاز برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 122. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی تعجیل برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 123. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی شب کاری برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 124. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی جمعه کاری برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 125. زیرسیستم امور اداری : امکان ثبت دستی تعطیل کاری برای پرسنل علاوه بر محاسبه توسط سیستم 
 126. زیرسیستم امور اداری : امکان تعیین ضریب اعمال هر عنوان در حقوق و مانده مرخصی : به عنوان مثال می توان تعیین کرد ریب اعمال اضافه کاری به ازای هر ساعت 1.4 و ضریب کسر غیبت از مانده مرخصی به ازای هر ساعت 1.6 باشد
 127. زیرسیستم امور اداری : کنترل هوشمند و سیستمی مانده مرخصی پرسنل
 128. زیرسیستم امور اداری : کنترل هوشمند و سیستمی کدهای معادل در دستگاه های حضور و غیاب متفاوت : به عنوان مثال در یک دیتگاه حضور و غیاب ممکن است کد خروجی شخصی 2 باشد و در دستگاهی دیگر کد 3 باشد، که سیستم این موارد را شناسایی و در نظر می گیرد
 129. زیرسیستم امور اداری : امکان مشاهده موارد خاص انظباطی در لحظه ثبت اطلاعات : به عنوان مثال وقتی برای شخصی درحال ثبت مرخصی ساعتی هستیم ، سیستم مجموع مقدار مرخصی ساعتی در ماه جاری و از ابتدای سال برای آن شخص را نمایش می دهد.
 130. زیرسیستم امور اداری : محاسبه وضعیت نهایی تردد کارکنان در بازه زمانی خاص با یک کلیک ساده
 131. زیرسیستم امور اداری : محاسبه عیدی و پاداش و سنوات سالیانه پرسنل
 132. زیرسیستم امور اداری : امکان دسترسی به لیست گزارشات سیستمی حضور و غیاب
 133. زیرسیستم امور اداری : امکان حذف و بازگرداندن محاسبات انجام شده و بازیابی مانده مرخصی ها
 134. زیرسیستم امور اداری : درخواست مرخصی، اضافه کاری و ... توسط کارکنان توسط نرم افزار
 135. زیرسیستم امور اداری : امکان تایید یا عدم تایید درخواست پرسنل توسط سرپرست بالادستی
 136. زیرسیستم امور اداری : مدیریت درخواست های کارکنان و مشاهده لیست درخواست ها و اعمال یا عدم اعمال درخواست ها
 137. زیرسیستم امور مالی : قیمت گذاری سرویس ها بر اساس تعرفه های مختلف با در نظرگفتن مبنای محاسبه (بر اساس واحد، نیم فک، تمام فک و ...)
 138. زیرسیستم امور مالی : تغییر گروهی تعرفه سرویس : امکان انتخاب انفرادی یا گروهی سرویس ها، امکان انتخاب انفرادی یا گروهی تعرفه ها، امکان مشخص نمودن افزایش / کاهش بر اساس درصد یا بر اساس مبلغ، امکان مشخص نمودن نوع اعمال (فقط سفارشات دارای فاکتور، سفارشات بدون فاکتور، تمام سفارشات، فقط سفارشات جدید، تعرفه کاستومایزها و خریدهای شرکتی، بازه زمانی مورد نظر و ...)
 139. زیرسیستم امور مالی : مراحل صدور فاکتور  : امکان تعیین اینکه هر سرویس در کدام مرحله کاری بصورت خودکار فاکتور شود
 140. زیرسیستم امور مالی : صدور فاکتور بسیار ساده : دسترسی به بیش از صد فیلتر مختلف برای جستجوی سفارشات، امکان صدور گروهی و انفرادی فاکتور
 141. زیرسیستم امور مالی : تشخیص خودکار و هوشمند نوع فاکتور قابل چاپ (تجمیعی، تفکیکی، سازمانی و ...)
 142. زیرسیستم امور مالی : امکان درج توضیحات دلخواه در پایین فاکتور
 143. زیرسیستم امور مالی : تشخیص هوشمند سفارشاتی که به مرحله صدور فاکتور رسیده اند و نیاز به صدور فاکتور دارند
 144. زیرسیستم امور مالی : کنترل خودکار مانده بدهی پزشک و سازمان در صدور فاکتور
 145. زیرسیستم امور مالی : جلوگیری از صدور فاکتور برای سفارشاتی که نباید برای آن ها فاکتور صادر شود
 146. زیرسیستم امور مالی : امکان چاپ انفرادی و گروهی فاکتور
 147. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم نمایش یا عدم نمایش پرداختی های قبل در فاکتور
 148. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم نمایش یا عدم نمایش کارکرد دوره در فاکتور
 149. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم نمایش یا عدم نمایش مانده از قبل در فاکتور
 150. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم درج یا عدم درج محاسبه مانده از قبل در جمع نهایی فاکتور
 151. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم نمایش یا عدم نمایش توضیحات فاکتور
 152. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم نمایش یا عدم نمایش توضیحات لابراتوار در فاکتور
 153. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده نمایش سریع و خلاصه سفارشات داخل فاکتور
 154. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده نمایش کامل و دقیق با جزئیات کامل سفارشات داخل فاکتور
 155. زیرسیستم امور مالی : امکان ابطال انفرادی یا گروهی فاکتورها
 156. زیرسیستم امور مالی : عملیات پرداخت ساده بدون نیاز به دانش حسابداری
 157. زیرسیستم امور مالی : مشاهده لیست فاکتورهای تسویه نشده و مانده بدهی مشتری در هنگام ثبت پرداختی
 158. زیرسیستم امور مالی : امکان اختصاص بخشی از پرداختی به فاکتوری خاص و توزیع مبلغ بین فاکتورها
 159. زیرسیستم امور مالی : امکان پیوست تصویر سند پرداختی (اعم از رسید بانکی، چک و ...) از طریق وب کم یا هارد دیسک به سند پرداختی
 160. زیرسیستم امور مالی : امکان تغییر حالت پرداختی ها از وصول به عدم وصول و کنترل هوشمند سیستم
 161. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده لیست پرداختی های قبل مشتری در لحظه ثبت پرداختی جدید
 162. زیرسیستم امور مالی : جلوگیری از ورود داده های نامتقارن و اشتباهات کاربر در ثبت پرداختی
 163. زیرسیستم امور مالی : تشخیص داده های لازم و اجباری با توجه به نوع پرداخت انجام شده : به عنوان مثال در ثبت چک شماره سریال چک و در ثبت کارتخوان کد رهگیری و ....
 164. زیرسیستم امور مالی : آلارم ثبت تکراری پرداختی ها
 165. زیرسیستم امور مالی : صندوق حسابداری (ثبت مساعده های پرسنل)
 166. زیرسیستم امور مالی : صندوق حسابداری (ثبت تشویق های پرسنل)
 167. زیرسیستم امور مالی : صندوق حسابداری (ثبت جریمه های پرسنل)
 168. زیرسیستم امور مالی : صندوق حسابداری (ثبت خرید های پرسنل)
 169. زیرسیستم امور مالی : مشاهده تاریخچه ثبت های قبلی در لحظه ورود داده جدید در صندوق حسابداری
 170. زیرسیستم امور مالی :   صندوق وام : امکان اعطای انواع وام به پرسنل با کنترل هوشمند اقساط
 171. زیرسیستم امور مالی : امکان پیوست تصویر مدارک مرتبط با وام پرسنل از طریق وب کم یا هارد دیسک به وام اعطا شده
 172. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده لیست پرداختی های وام پرسنل با جزئیات و نمایش مانده وام
 173. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده لیست وام های فعال پرسنل با نمایش جزئیات
 174. زیرسیستم امور مالی : امکان مشاهده لیست وام های تسویه شده با نمایش جزئیات لازم
 175. زیرسیستم امور مالی : دسترسی به مشاهده و چاپ اسناد صندوق حسابداری
 176. زیرسیستم امور مالی : اجرای هوشمند و سیستمی فرآیند حقوق و دستمزد بسیار آسان و با چند کلیک ساده
 177. زیرسیستم امور مالی : امکان انتخاب پرسنلی که مدیریت نمی خواهد در ماه جاری اقساط وام آن ها در فیش حقوقی اعمال شود
 178. زیرسیستم امور مالی : امکان تنظیم محاسبه یا عدم محاسبه حق بهره وری در فیش های حقوقی
 179. زیرسیستم امور مالی : چاپ فیش های حقوقی پرسنل بصورت گروهی یا انفرادی
 180. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تعریف نامحدود انواع سازمان ها با جزئیات کامل اعم از دانشکده ها، کلینیک ها، لابراتوارها و ....
 181. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان مشاهده سریع لیست پزشکان مرتبط با هر سازمان
 182. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تعریف نامحدود انواع پزشکان با جزئیات کامل
 183. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان تعیین نامحدود محل های کار مرتبط با پزشک با در نظر گرفتن سقف اعتبار و مخاطب تسویه فاکتور در هر محل کار
 184. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان ثبت لیست کاملی از شماره موبایل ها، تماس ها، ایمیل ها و ... برای سازمان و پزشک، تعیین ساعات کاری مشتری، آدرس و ....
 185. زیرسیستم فروش و بازرگانی : ثبت نامحدود بیماران
 186. زیرسیستم فروش و بازرگانی :  تخصیص طرح درمان و شماره گذاری طرح های درمان و قابلیت اختصاص مجموعه ای از شماره ها به مشتری خاص
 187. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان درخواست پیک توسط منشی پس از درخواست تلفنی مشتری و ارسال خودکار به سرپرست پیک
 188. زیرسیستم فروش و بازرگانی : مدیریت پیک ها :  لیست کامل درخواست های پیک چه توسط کاربران، پزشکان، سازمان ها و چه درخواست های هوشمند سیستمی توسط نرم افزار
 189. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تایید و ارسال پیک و اطلاع رسانی خودکار به پیک و مشتری
 190. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت تغییر پیک اختصاص داده شده
 191. زیرسیستم فروش و بازرگانی : دریافت خودکار نتیجه مراجعه از پیک (از طریق موبایل) و ثبت در سند
 192. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان استفاده از پیک های خارج از لابراتوار 
 193. زیرسیستم فروش و بازرگانی : ثبت سفارش کاربرپسند با تعیین انتخاب شماتیک موقعیت دندان ها
 194. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت تشخیص و جداسازی سفارشات همکاران از سفارشات داخلی
 195. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تشخیص و محاسبه خودکار صورتحساب
 196. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت ثبت نامحدود سرویس با تعیین گرافیکی محل دندان
 197. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت مشاهده زمان اتمام هر مرحله از کار سفارش با کنترل روزهای تعطیل و پارامترهای دیگر
 198. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان تغییر تاریخ ها و جابجایی مراحل با اولویت بندی
 199. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت حذف مراحل خاص
 200. زیرسیستم فروش و بازرگانی : مشاهده مراحل درون سازمانی و بروزن سازمانی در یک نگاه
 201. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان ثبت سفارشاتی که دندان برای آن ها تعریف نشده است
 202. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت پیوست کردن تصاویر قالب از طریق وب کم و یا هارد دیسک
 203. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان فیلم برداری از قالب و متعلقات همراه قالب با یک کلیک ساده و پیوست کردن آن به سند سفارش از طریق وب کم
 204. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت تعیین و انتخاب قطعات همراه سفارش و تعداد
 205. زیرسیستم فروش و بازرگانی : قابلیت مشاهده پیش بینی میزان مصرف مواد برای این سفارش
 206. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تشخیص خودکار جشنواره و تخفیفات مرتبط به سفارش ثبت شده بصورت سیستمی و اعمال در حساب
 207. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان ارجاع سند سفارش بین کاربران مختلف با تعیین توضیحات هر کاربر
 208. زیرسیستم فروش و بازرگانی : جلوگیری از ورود داده های نامتقارن و اشتباهات کاربر
 209. زیرسیستم فروش و بازرگانی : تشخیص هوشمند سفارشات تکراری و آلارم موارد خاص
 210. زیرسیستم فروش و بازرگانی : کنترل هوشمند سقف اعتبار مشتری در لحظه ثبت سفارش و جلوگیری از ثبت سفارش برای مشتریان بد حساب
 211. زیرسیستم فروش و بازرگانی : چاپ خودکار مراحل تولیدی کار و بارکد سفارش برای استفاده در سایر مراحل به منظور تسهیل در ثبت مراحل کاری با استفاده از بارکدخوان بی سیم و بهبود سرعت کار اپراتورها
 212. زیرسیستم فروش و بازرگانی : چاپ برچسب خروج پیک و انتقال هوشمند کار به پیک پس از رسیدن به مرحله نهایی و تایید
 213. زیرسیستم فروش و بازرگانی : دریافت لحظه ای و خودکار سفارشات از طریق وب سایت مشتریان
 214. زیرسیستم فروش و بازرگانی : دریافت لحظه ای و  خودکار سفارشات از طریق اپلیکیشن موبایل مشتریان
 215. زیرسیستم فروش و بازرگانی : دسترسی به تاریخچه سفارشات با امکان بیش از 100 فیلتر مختلف
 216. زیرسیستم فروش و بازرگانی : مدیریت خروج محصولات داخل شهر و خارج از شهر
 217. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان انتقال یک سا چند سفارش به یک بسته خاص و شماره گذاری بسته ها
 218. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان انتقال بسته برای خروج با تعیین نوع و جزئیات ارسال (باربری، تاکسی و ...)
 219. زیرسیستم فروش و بازرگانی : امکان پیوست تصاویر و استاد محصول در لحظه خروج به سند سفارش از طریق وب کم یا هار دیسک (اعم از تصویر قالب و متعلقات آن، تصویر بارنامه و ....)
 220. زیرسیستم تولید و تکمیل : چاپ انواع بارکد دلخواه 
 221. زیرسیستم تولید و تکمیل : ثبت مراحل کاری طی شده در تولید و تکمیل در هرمرحله از کار با بارکدخوان بی سیم، بسیار ساده و سریع برای افزایش سرعت کار
 222. زیرسیستم تولید و تکمیل : تشخیص سفارشات مغایرت دار و انتقال وضعیت برای تعیین تکلیف
 223. زیرسیستم تولید و تکمیل : جلوگیری از ادامه کار سفارشات مغایرت دار تا تعیین تکلیف آن
 224. زیرسیستم تولید و تکمیل : محاسبه خودکار و هوشمند صورتحساب پس از تعیین تکلیف وضعیت مغایرت بوجود آمده
 225. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان ارجاع کار به مراحل قبلی
 226. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان تکرار کار از یک مرحله خاص با حفظ سوابق قبلی
 227. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان درج توضیحات لازم در مراحل کار
 228. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان رصد کاربران از سفارشات در صف خود
 229. زیرسیستم تولید و تکمیل : محاسبه خودکار راندمان پرسنل و زمان انجام کار در هر مرحله
 230. زیرسیستم تولید و تکمیل : تشخیص کندی یا سرعت انجام کارها در مراحل
 231. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان گزارش گیری کاربران از کارهای انجام شده خود
 232. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان درخواست خرید یا تعیین وضعیت و پرارمترهای کاستومایز یا درخواست از انبار در مراحل کاری توسط کاربران و ارجاع کار به کارتابل پرسنل لازم
 233. زیرسیستم تولید و تکمیل : جلوگیری از بی نظمی در مراحل کاری و رعایت ترتیب مراحل توسط سیستم
 234. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان حذف یک مرحله خاص در تولید
 235. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده مشخصات لازم سفارش در مراحل تولید و موقعیت دندان ها بصورت شماتیک
 236. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان مشاهده و پیگیری سفارت خرید یا کاستومایز از طرف تولید در مراحل کاری
 237. زیرسیستم تولید و تکمیل : ثبت پیگیری های انجام شده برای خریدهای شرکتی و کاستومایز و حفظ تاریخچه پیگیری ها
 238. زیرسیستم تولید و تکمیل : پیوست کردن تصویر نهایی تحویل کار خرید شرکتی یا کاستومایز پس از حصول نتیجه از طریق وب کم یا هارد دیسک
 239. زیرسیستم تولید و تکمیل : کنترل و تغییر قیمت های خرید شرکتی و کاستومایز
 240. زیرسیستم تولید و تکمیل : محاسبه خودکار قیمت خریدهای شرکتی و کاستومایز در فاکتور مشتری
 241. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان ثبت ایرادات بوجود آمده در مراحل تولید کار با تعیین عامل ایراد و شدت ایراد بوجود آمده
 242. زیرسیستم تولید و تکمیل :  وضعیت خطوط تولید و تکمیل (داشبورد تولید)
 243. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار کل سفارشات بر خط در داشبورد تولید
 244. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار کل سفارشات انجام شده بر خط در داشبورد تولید
 245. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار کل سفارشات در صف در داشبورد تولید
 246. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار کل سفارشات ایراددار در خط به تفکیک عامل ایراد
 247. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار کل سفارشات ایراددار در خط بر حسب شدت ایراد
 248. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده کل سفارشات مغایرت دار در خط
 249. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده لیست مراحل بدون کار در لحظه
 250. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار میانگین زمانی طی شده برای هر سفارش در لحظه
 251. زیرسیستم تولید و تکمیل : مشاهده گرافیکی و نمودار انحراف زمانی تولیدات در لحظه : چه میزان سرعت یا کندی در کارها می باشد
 252. زیرسیستم تولید و تکمیل : امکان چاپ اطلاعات لازم و لوگوی لابراتوار با جت پرینتر روی قالب ها
 253. زیرسیستم کنترل کیفیت : تعیین و تعریف نامحدود ایرادات احتمالی  در مراحل کار
 254. زیرسیستم کنترل کیفیت : تعیین و تنظیم درجات کیفی مختلف و شدت ایرادات
 255. زیرسیستم کنترل کیفیت : بررسی میزان کیفیت لابراتوار با توجه به ایرادات و شدت ایرادات در بازه زمانی مختلف بر اساس اپراتور خاص یا مرحله خاص و یا در کل
 256. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان گروه بندی کالا بصورت نامحدود بصورت درختواره
 257. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : ایجاد نامحدود زیرگره برای هر گروه خاص
 258. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : تعیین پیش فرض ها و پارامترهای لازم برای هر گروه
 259. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعیین انبار و محل قرارگیری پیش فرض برای هر گروه
 260. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعیین حداقل و حداکثر موجوی برای هر گروه
 261. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعیین خواص و ویژگی های لازم برای هر گروه مثل برند، رنگ، سازنده و ... کاملا بصورت داینامیک
 262. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان اولیویت بندی خواص و ویژگی های هر گروه
 263. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعریف نامحدود کالا در هر گروه با جزئیات کامل
 264. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان مشخص نمودن تاریخ انقضاء ، مشاهده آخرین قیمت خرید، مشاهده آخرین قیمت فروش، مشاهده قیمت در انبارهای دیگر و ...
 265. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعیین مالیات و عوارض برای کالاهای خاص
 266. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : جلوگیری از ورود داده های نامتقارن در تعریف کالا
 267. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تبدیل هوشمند واحد ها : به عنوان مثال کالایی بصورت کیلوگرم یا بسته وارد می شود و بصورت گرم یا عدد خارج می شود
 268. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : چاپ و ساخت کد کالا بصورت بارکد و خودکار
 269. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : چاپ و ساخت سریال منحصر به فرد کالا بصورت بارکد و خودکار
 270. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعریف نامحدود تامین کنندگان با جزئیات کامل
 271. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تعریف نامحدود مصرف کنندگان با جزئیات کامل
 272. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : ثبت سند انبار با جزئیات کامل با استفاده از بارکدخوان بیسیم و یا دستی
 273. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان ثبت جزئیات حمل در لحظه ثبت سند انبار با جزئیات کامل
 274. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان پیوست تصاویر و اسناد مربوط به رسید انبار یا خروج از انبار از طریق وب کم یا هارد دیسک
 275. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : تعیین مبدا و مقصد سند انبار
 276. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان تخصیص مواد به پرسنل تولید برای استفاده در مراحل کاری
 277. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : کنترل خودکار موجودی کالا
 278. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : مشاهده و رصد موجودی کالا در کل یا در انبارهای متفاوت
 279. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : درخواست خرید کالا با فیلترگذاری های مناسب با توجه به حداقل موجودی رسیده یا نظر کاربر
 280. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : مدیریت و مشاهده تاریخچه اسناد و ارجاع سند انبار
 281. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان ابطال اسناد
 282. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : امکان گردش کالا در انبارها
 283. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : رصد کاردکس کالا : مشاهده مرحله به مرحله ورود و یا خروج کیک کالای خاص در انبار
 284. زیرسیستم انبارها (محصول، مواد، قطعات، ضایعات و ...) : انبارگردانی سریع و ساده با بارکدخوان بیسیم و هشدار صوتی
 285. زیرسیستم مهندسی : تعیین نمره عملکرد ماهیانه پرسنل توسط سرپرست مستقیم و بالادستی
 286. زیرسیستم مهندسی : تغییر وضعیت کارها به حالت عادی و پیمانی در بازه های زمانی دلخواه : برای اینکه بتوان برخی از مراحل کار را بصورت پیمانکاری تعیین کرد
 287. زیرسیستم مهندسی : تعیین ریال حالت بهره وری و پیمانی به ازای هر واحد کار انجام شده برای هر مرحله از تولید
 288. زیرسیستم مهندسی : محاسبه خودکار حق بهره وری و پیمانی با توجه به کمیت و کیفیت کار انجام شده توسط پرسنل و ریال های تعیین شده مرتبط، انضباز، نمره عملکرد، سابقه و پارامترهای دخیل دیگر
 289. زیرسیستم مهندسی : دسترسی به مشاهده و چاپ اسناد سیستمی مهندسی
 290. زیرسیستم مهندسی : کنترل میزان مصرف مواد برای سفارشات انجام شده
 291. زیرسیستم مهندسی : پیش بینی میزان مصرف مواد برای سفارشات در صف یا آینده
 292. زیرسیستم مهندسی : امکان رصد میزان مصرف و پیش بینی مصرف به تفکیک سفارشات یا مشتری خاص یا بازه زمانی خاص و فیلترها و زوایای دیگر
 293. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی عکس های پرسنلی با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 294. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی مدارک استخدامی با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 295. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی سوابق آموزشی با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 296. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی قوانین و دستورالعمل های درون سازمانی و برون سازمانی با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 297. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر امضای پرسنل با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 298. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر اسناد پرداختی مالی با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 299. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر اسناد و مدارک وام ها با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 300. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر سفارشات با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 301. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی فیلم های سفارشات با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 302. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر خروج محصولات با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 303. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر سفارشات خرید و کاستومایز حین تولید با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 304. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر اسناد انبار با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 305. زیرسیستم بایگانی : دسترسی به بایگانی تصاویر کاربران سیستم با فیلترهای متنوع و امکان دانلود، ایمیل و گرفتن خروجی های مختلف از آن
 306. زیرسیستم بایگانی : امکان فشرده سازی اطلاعات، تغییر اندازه، کاهش کیفیت و ... در زیرسیستم بایگانی
 307. زیرسیستم مدیریت : رصد فعالیت های انجام شده کاربران از لحظه ورود به سیستم با جزئیات بسیار دقیق و کامل
 308. زیرسیستم مدیریت : تعیین نقش های متفاوت برای کاربران
 309. زیرسیستم مدیریت : تعریف نامحدود کاربران سیستم و سطح دسترسی با جزئیات خیلی کامل : تا جزئی ترین عملیات قابل تعیین سطح دسترسی است
 310. زیرسیستم مدیریت : بک آپ گیری اطلاعات از تمام رسانه های موجود و پیوست شده در سیستم
 311. زیرسیستم مدیریت : مشاهده حجم رسانه های پیوست شده به تفکیک هر زیرسیستم
 312. زیرسیستم مدیریت : بک آپ گیری خودکار و زمان بندی شده اطلاعات توسط سیستم و امکان مشاهده و دستیابی به بک آپ های خودکار گرفته شده
 313. زیرسیستم مدیریت : امکان فشرده سازی اطلاعات و تعیین سطح میزان فشرده سازی
 314. زیرسیستم مدیریت : امکان بک آپ گیری لحظه ای از داده های سیستم
 315. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : تعریف مدل های نگهداری و تعمیرات اعم از بازدید های دوره ای و ...
 316. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : تخصیص مدل نگهداری و تعمیرات و تعیین بازه و پریود زمانی لازم برای هر مدل از تعمیر یا سرویس برای هر دستگاه
 317. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : آلارم خودار سررسید بازدیدها و تعمیرات
 318. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : ثبت نتیجه بازدید و چک آپ یا سرویس و نگهداری با مشخص نمودن جزئیات کامل
 319. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : تشخیص زمان صرف شده برای تعمیر و نکهداری توسط اپراتور مربوطه
 320. زیرسیستم نگهداری و تعمیرات : امکان اعلام خرابی اورژانسی ماشین آلات  به تعمیرکار مرتبط
 321. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس پیامک
 322. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس ایمیل
 323. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس واتساپ
 324. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس تلگرام
 325. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس اینستاگرام
 326. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس سایت اینترنتی مشتریان، پیک ها، کارکنان
 327. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تنظیمات سرویس موبایل مشتریان، پیک ها، کارکنان
 328. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان غیرفعال کردن بخشی یا تمام قسمت های یک سرویس خاص در بازه های زمانی دلخواه
 329. زیرسیستم باشگاه مشتریان : مدیریت سرویس ها و فضای مجازی
 330. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان تنظیم الگوی منظم انتشار اخبار، اعلامیه ها، پست ها و ... برای مشتریان یا گروهی از مشتریان خاص از طریق سرویس های مختلف اعم از پیامک، ایمیل، واتساپ، تلگرام و ...
 331. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان تنظیم الگوی منظم انتشار اخبار، اعلامیه ها، پست ها، روزهای مناسبتی و ... برای شبکه های اجتماعی لابراتوار
 332. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست پیامک های ارسالی
 333. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست پیامک های دریافتی
 334. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان مشاهده مانده اعتبار سرویس پیامکی
 335. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست ایمیل های ارسالی
 336. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست اطلاعات منتشر شده از واتساپ
 337. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست اطلاعات منتشر شده از تلگرام
 338. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی به لیست اطلاعات منتشر شده از اینستاگرام
 339. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تعریف نامحدود طرح ها و جشنواره های مختلف
 340. زیرسیستم باشگاه مشتریان : تخصیص طرح تخفیفی یا جشنواره خاص به مشتری یا گروهی از مشتریان در بازه زمانی خاص
 341. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان محدود کردن طرح ها و جشنواره ها به سرویس هایی خاص از سفارش
 342. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان محدود کردن طرح ها و جشنواره ها به پلتفرم های خاصی - که در پکیج فعال است - در سفارش : سفارشات ثبت شده از داخل لابراتوار، سفارشات ثبت شده از طریق وب سایت مشتریان، سفارشات ثبت شده از طریق اپلیکیشن موبایل مشتریان
 343. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان تعیین درصد یا مبلغ هر جشنواره یا تخفیف
 344. زیرسیستم باشگاه مشتریان : امکان تعیین برخی از جشنواره ها و تخفیفات خاص سیستمی مانند پرداخت  تسویه به موقع اینترنتی صورتحساب در روز ثبت سفارش
 345. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی یه لیست انتقادات مطرح شده سیستمی توسط کارکنان، پیک ها، مشتریان
 346. زیرسیستم باشگاه مشتریان : دسترسی یه لیست پیشنهادات مطرح شده سیستمی توسط کارکنان، پیک ها، مشتریان
 347. زیرسیستم باشگاه مشتریان : مشاهده لیست امتیازات کسب شده مشتریان
 348. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم کدینگ 
 349. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم منابع انسانی 
 350. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم امور اداری
 351. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم امور مالی
 352. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم فروش و بازرگانی 
 353. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم تولید و تکمیل 
 354. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم کنترل کیفیت 
 355. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم انبار
 356. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم مهندسی
 357. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم بایگانی
 358. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم مدیریت
 359. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم نگهداری و تعمیرات
 360. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به تعداد زیادی از گزارشات ثابت و سیستمی تهیه شده برای زیرسیستم باشگاه مشتریان
 361. زیرسیستم گزارشات : امکان شخصی سازی گزارشات برای لابراتوار
 362. زیرسیستم گزارشات : امکان طراحی بسیار ساده و ساخت گزارشات جدید توسط کاربران متناسب با شرایط کاری و نوع استفاده از برنامه
 363. زیرسیستم گزارشات : دسترسی به بیش از 200 گزارش ثابت و کاربردی طراحی شده در برنامه
 364. زیرسیستم تنظیمات : امکان تغییر ظاهر، رنگ بندی و پوسته برنامه توسط هر کاربر متناسب با سلیقه خود
 365. زیرسیستم تنظیمات : تنظیم مشخصات لابراتوار
 366. زیرسیستم تنظیمات : امکان تعین کاربران پیش فرض برای دریافت گزارش پیک ها
 367. زیرسیستم تنظیمات : امکان تعیین کاربران پیش فرض برای دریافت اعلام خرابی ماشین آلات
 368. زیرسیستم تنظیمات : امکان تعیین بازه زمانی پیش فرض برای جستجوی اطلاعات بصورت جداگانه برای هر زیرسیستم
 369. زیرسیستم تنظیمات : امکان تعیین درصد مالیات، عوارض و مالیات بر مصرف نهایی برای سالهای متفاوت مالی
 370. زیرسیستم تنظیمات : امکان سپردن مدل های چاپ فاکتور بر اساس تشخیص نرم افزار
 371. زیرسیستم تنظیمات : امکان تنظیم اجازه دادن ورود به انبار بیش از حداکثر موجودی تعیین شده
 372. زیرسیستم تنظیمات : امکان تنظیم اجازه دادن خروج از انبار بیش از حداقل موجودی تعیین شده
 373. زیرسیستم تنظیمات : امکان تنظیم نوع نمایش پیام های بین کاربران و مدت زمان نمایش پیام و مکان قرارگیری پیام روی صفحه نمایش
 374. زیرسیستم تنظیمات : امکان تعیین صوت برای پیام های نمایش داده شده کاربران روی صفحه
 375. زیرسیستم راهنمای آموزشی تصویری : دسترسی به آموزش های کامل تمامی زیرسیستم ها بصورت صوتی و تصویری
 376. زیرسیستم نوار ابزار :  تغییر پسورد توسط کاربر
 377. زیرسیستم نوار ابزار :  چت داخلی با مشتریان و یا کاربران نرم افزار
 378. زیرسیستم نوار ابزار : امکان درخواست پشتیبانی
 379. زیرسیستم نوار ابزار : مشاهده و چاپ لیست پیام های رد و بدل شده بین کاربران (پیام های مرتبط به همان کاربر)
 380. زیرسیستم نوار ابزار : امکان مشاهده آخرین مقالات و اخبار سایاهو
 381. زیرسیستم نوار ابزار : امکان  مشاهده اطلاعات در خصوص شبکه های اجتماعی مختلف سایاهو (اینستاگرام، آپارات، یوتیوب، تلگرام، تویتر، لینکدین، فیسبوک و ...)
 382. زیرسیستم نوار ابزار : کلیه کارکرد نرم افزار کاملا قابل تنظیم توسط لابراتوار است و می توان برخی از ویژگی ها را فعال و برخی را غیر فعال کرد
 383. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : داشبود گرافیکی و نموداری
 384. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده گرافیکی درصد و مبلغ پرداختی کل نسبت به مانده بدهی
 385. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده گرافیکی درصد و تعداد سفارشات انجام شده نسبت به کل سفارشات
 386. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده گرافیکی درصد و تعداد سفارشات در حال انجام نسبت به کل سفارشات
 387. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده گرافیکی درصد و مبلغ مانده بدهی نسبت به سقف اعتبار
 388. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده نمودار بیشترین سفارشات انجام شده
 389. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده نمودار مقایسه ای ماهانه سفارشات
 390. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 391. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده آنلاین وضعیت سفارشات در حال تولید با رصد اینکه در کدام مرحله است
 392. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان :  پروفایل اطلاعات مشتری
 393. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده کل عملیات و لاگ فعالیت های مشتری
 394. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : ثبت سفارش و مشاهده زمان تحویل با قابلیت الصاق تصاویر از طریق وب کم یا هارد
 395. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : پیگیری سفارش
 396. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : لیست سفارشات
 397. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده صورتحساب
 398. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : پرداخت اینترنتی
 399. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده لیست پرداخت ها
 400. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : درخواست جدید پیک
 401. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده نتیجه درخواست های قبلی پیک
 402. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده تعرفه خدمات لابراتوار
 403. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده لیست جشنواره ها و تخفیفات فعال لابراتوار
 404. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده امتیازات کسب شده مشتری
 405. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : امکان ثبت انتقادات
 406. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : امکان ثبت پیشنهادات
 407. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده پیامک های ارسالی
 408. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده پیامک های دریافتی
 409. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده پیام های ارسالی
 410. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده پیام های دریافتی
 411. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده ایمیل های ارسالی
 412. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 413. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : دسترسی به راهنمای وب سایت
 414. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : امکان درخواست پشتیبانی
 415. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 416. زیرسیستم وب سایت اینترنتی مشتریان : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 417. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : داشبود گرافیکی و نموداری
 418. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده گرافیکی تعداد مسیرهای انجام شده
 419. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده گرافیکی تعداد مسیرهای جدید
 420. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها :  امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 421. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : پروفایل اطلاعات پیک
 422. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده کل عملیات و لاگ فعالیت های پیک
 423. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : لیست مسیرهای جدید با قابلیت ثبت نتیجه
 424. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : لیست مسیرهای انجام شده
 425. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها :  امکان گزارش گیری
 426. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده امتیازات کسب شده پیک
 427. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : امکان ثبت انتقادات
 428. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : امکان ثبت پیشنهادات
 429. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده پیامک های ارسالی
 430. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده پیامک های دریافتی
 431. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده پیام های ارسالی
 432. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده پیام های دریافتی
 433. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده ایمیل های ارسالی
 434. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 435. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : دسترسی به راهنمای وب سایت
 436. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 437. زیرسیستم وب سایت اینترنتی پیک ها : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 438. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : داشبود گرافیکی و نموداری
 439. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده گرافیکی مانده مرخصی
 440. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده گرافیکی میزان کارکرد
 441. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 442. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : پروفایل اطلاعات پرسنل
 443. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده کل عملیات و لاگ فعالیت های پرسنل
 444. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : گزارش گیری از حضور و غیاب
 445. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده پرونده و اطلاعات لازم پرسنلی
 446. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : امکان ثبت انتقادات
 447. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : امکان ثبت پیشنهادات
 448. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : امکان ثبت درخواست مرخصی، اضافه کاری و ....
 449. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده پیامک های ارسالی
 450. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده پیامک های دریافتی
 451. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده پیام های ارسالی
 452. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده پیام های دریافتی
 453. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده ایمیل های ارسالی
 454. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 455. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : دسترسی به راهنمای اپلیکیشن
 456. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 457. زیرسیستم وب سایت اینترنتی کارکنان : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 458. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : داشبود گرافیکی و نموداری
 459. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده گرافیکی درصد و مبلغ پرداختی کل نسبت به مانده بدهی
 460. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده گرافیکی درصد و تعداد سفارشات انجام شده نسبت به کل سفارشات
 461. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده گرافیکی درصد و تعداد سفارشات در حال انجام نسبت به کل سفارشات
 462. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده گرافیکی درصد و مبلغ مانده بدهی نسبت به سقف اعتبار
 463. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده نمودار بیشترین سفارشات انجام شده
 464. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده نمودار مقایسه ای ماهانه سفارشات
 465. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 466. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان ورود با سنسورهای بیومتریک مانند اثرانگشت و تشخیص چهره
 467. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده آنلاین وضعیت سفارشات در حال تولید با رصد اینکه در کدام مرحله است
 468. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : ثبت سفارش و مشاهده زمان تحویل با قابلیت الصاق تصاویر از طریق وب کم یا هارد پیگیری سفارش
 469. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده لیست سفارشات قبلی
 470. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده صورتحساب
 471. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان پرداخت اینترنتی صورتحساب
 472. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده لیست و تاریخچه پرداخت ها
 473. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان درخواست جدید پیک
 474. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده نتیجه درخواست های قبلی پیک
 475. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده تعرفه خدمات لابراتوار
 476. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده لیست جشنواره ها و تخفیفات فعال لابراتوار
 477. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده امتیازات کسب شده مشتری
 478. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان ثبت انتقادات
 479. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان ثبت پیشنهادات
 480. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده پیامک های ارسالی
 481. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده پیامک های دریافتی
 482. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها :  مشاهده پیام های ارسالی
 483. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده پیام های دریافتی
 484. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده ایمیل های ارسالی
 485. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 486. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : دسترسی به راهنمای اپلیکیشن
 487. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : امکان درخواست پشتیبانی
 488. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 489. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پزشکان و سازمان ها : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 490. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : داشبود گرافیکی و نموداری
 491. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده گرافیکی تعداد مسیرهای انجام شده
 492. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده گرافیکی تعداد مسیرهای جدید
 493. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 494. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : پروفایل اطلاعات پیک
 495. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده کل عملیات و لاگ فعالیت های پیک
 496. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان ورود با سنسورهای بیومتریک مانند اثرانگشت و تشخیص چهره
 497. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان رصد پیک ها از طریق جی پی اس
 498. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده لیست مسیرهای جدید با قابلیت ثبت نتیجه
 499. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده لیست مسیرهای انجام شده
 500. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان گزارش گیری از فعالیت های انجام شده
 501. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده امتیازات کسب شده پیک
 502. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان ثبت انتقادات
 503. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : امکان ثبت پیشنهادات
 504. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده پیامک های ارسالی
 505. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده پیامک های دریافتی
 506. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده پیام های ارسالی
 507. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده پیام های دریافتی
 508. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده ایمیل های ارسالی
 509. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 510. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : دسترسی به راهنمای اپلیکیشن
 511. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 512. زیرسیستم اپلیکیشن موبایل پیک ها : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 513. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : داشبود گرافیکی و نموداری
 514. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده گرافیکی مانده مرخصی
 515. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده گرافیکی میزان کارکرد
 516. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : امکان مکالمه آنلاین با لابراتوار
 517. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : پروفایل اطلاعات پرسنل
 518. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده کل عملیات و لاگ فعالیت های پرسنل
 519. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان :  امکان ورود با سنسورهای بیومتریک مانند اثرانگشت و تشخیص چهره
 520. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : امکان گزارش گیری از وضعیت حضور و غیاب
 521. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : امکان مشاهده پرونده و اطلاعات لازم پرسنلی
 522. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : امکان ثبت انتقادات
 523. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : امکان ثبت پیشنهادات
 524. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : درخواست مرخصی، اضافه کاری و ....
 525. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده پیامک های ارسالی
 526. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده پیامک های دریافتی
 527. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده پیام های ارسالی
 528. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده پیام های دریافتی
 529. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده ایمیل های ارسالی
 530. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : مشاهده تقویم کاری لابراتوار
 531. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : دسترسی به راهنمای اپلیکیشن
 532. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : ارتباط با ما و مشاهده شبکه های اجتماعی
 533. زیرسیستم اپلیکشن موبایل کارکنان : بروزرسانی خودکار نسخه های بروز شده جدید
 534. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی کل ایرادات فعلی سازمان
 535. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی مراحل کاری بدون سفارش
 536. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری :  مشاهده گرافیکی کیفیت فعلی و لحظه ای سفارشات
 537. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی لیست سفارشات فوری
 538. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی لیست سفارشات در صف
 539. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی مراحل کاری پر سرعت
 540. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی مراحل کاری کم سرعت
 541. زیرسیستم داشبورد BI هوش تجاری : مشاهده گرافیکی راندمان
 542. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : امکان تغییرات گرافیکی برنامه
 543. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : نشان کردن و رنگ گذاری روی فرم های خاص برای دسترسی سریع
 544. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : استفاده هم زمان از چندین فرم و زیرسیستم توسط یک کاربر
 545. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : امکان فیلترکردن لحظه ای 
 546. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : امکان گروه بندی لحظه ای اطلاعات
 547. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : تشخیص خودکار حالت کیبورد برای سرعت تایپ
 548. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : جلوگیری از ورود داده های نا متقارن و ایراد دار
 549. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : امکان خروجی به اکسل تمام اطلاعات در تمام زیرسیستم ها و فرم ها
 550. زیرسیستم سایر امکانات عمومی :  پرفورمنس بالا
 551. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و ابزارهای برنامه نویسی
 552. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : امنیت بالای داده ها با الگوریتم های رمزنگاری
 553. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : تعداد کاربر نامحدود
 554. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : حجم داده نامحدود
 555. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : همزمانی و سینک بودن لحظه ای تمام اطلاعات کاربران در تمام پلتفرم های ویندوز، وب و موبایل
 556. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : حفظ حریم خصوصی : تمامی اطلاعات و دسترسی ها در سرور داخل لابراتوار می باشد.
 557. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : پشتیبانی فنی و به موقع توسط تیمی از کارشناسان سایاهو
 558. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : قابلیت پیوست انواع گزارشات سفارشی شده و مخصوص لابراتوار به برنامه بدون تغییر در کد و نصب برنامه
 559. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : انعطاف پذیری بالای برنامه در تغییرات سفارشی مشتری
 560. زیرسیستم سایر امکانات عمومی : یکپارچگی اطلاعات، حذف عملیات زائد و جلوگیری از دوباره کاری های درون سازمان
 561. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک : دریافت درخواست های مشتریان از طریق پیامک اعم از درخواست گردش حساب، مانده بدهی و .... و ارسال پاسخ مناسب بصورت خودکار
 562. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک : ارسال پیغام ثبت سفارش جدید
 563. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام لغو سفارش
 564. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام تبریک تولد مشتریان
 565. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام پیک در مسیر است
 566. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام وضعیت لحظه ای سفارش در مراحل تولید
 567. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک : ارسال پیغام صدور فاکتور
 568. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام ابطال فاکتور
 569. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام ثبت پرداختی جدید
 570. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام جشنواره های مرتبط
 571. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  امکان دریافت پیامک و درخواست های متفاوت از پیک و ارسال پاسخ خودکار مناسب
 572. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :  ارسال پیغام مسیرهای جدید به پیک
 573. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   امکان دریافت پیامک و درخواست های متفاوت از کارکنان مانند مشاهده مانده مرخصی، میزان مساعده ثبت شده، وضعیت وام و ... و ارسال پاسخ خودکار مناسب
 574. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام خواشامدگویی در لحظه استخدام
 575. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام آموزش ضمن خدمت جدید ثبت شده
 576. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام سابقه آموزشی جدید ثبت شده
 577. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام قرارداد جدید ثبت شده
 578. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام حکم جدید ثبت شده
 579. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تشویق جدید ثبت شده
 580. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام توبیخ جدید ثبت شده
 581. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام ماموریت جدید ثبت شده
 582. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام مرخصی روزانه ثبت شده
 583. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام مرخصی ساعتی ثبت شده
 584. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام غیبت لحاظ شده
 585. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام اضافه کاری ثبت شده
 586. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تبریک تولد کارکنان
 587. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تاخیر ثبت شده
 588. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تعجیل ثبت شده
 589. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام شبکاری ثبت شده
 590. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام جمعه کاری ثبت شده
 591. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تعطیل کاری ثبت شده
 592. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام تاخیر سرویس
 593. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام مساعده ثبت شده
 594. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام پاداش نقدی ثبت شده
 595. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام جریمه نقدی ثبت شده
 596. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام خرید های ثبت شده پرسنل
 597. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام جزئیات حقوق
 598. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام نمره عملکرد ثبت شده توسط سرپرست
 599. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس پیامک :   ارسال پیغام وام ثبت شده
 600. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل : ارسال پیغام ثبت سفارش جدید
 601. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل : ارسال پیغام لغو سفارش
 602. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تبریک تولد مشتریان
 603. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام پیک در مسیر است
 604. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام وضعیت لحظه ای سفارش در مراحل تولید
 605. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام صدور فاکتور
 606. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام ابطال فاکتور
 607. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام ثبت پرداختی جدید
 608. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام جشنواره های مرتبط
 609. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام مسیرهای جدید به پیک
 610. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام آموزش ضمن خدمت جدید ثبت شده
 611. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام سابقه آموزشی جدید ثبت شده
 612. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام قرارداد جدید ثبت شده
 613. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام حکم جدید ثبت شده
 614. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تشویق جدید ثبت شده
 615. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام توبیخ جدید ثبت شده
 616. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام ماموریت جدید ثبت شده
 617. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام مرخصی روزانه ثبت شده
 618. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام مرخصی ساعتی ثبت شده
 619. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام غیبت لحاظ شده
 620. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام اضافه کاری ثبت شده
 621. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تبریک تولد کارکنان
 622. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تاخیر ثبت شده
 623. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تعجیل ثبت شده
 624. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام شبکاری ثبت شده
 625. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام جمعه کاری ثبت شده
 626. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تعطیل کاری ثبت شده
 627. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام تاخیر سرویس
 628. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام مساعده ثبت شده
 629. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام پاداش نقدی ثبت شده
 630. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام جریمه نقدی ثبت شده
 631. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس ایمیل :   ارسال پیغام خرید های ثبت شده پرسنل
 632. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام جزئیات حقوق
 633. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام نمره عملکرد ثبت شده توسط سرپرست
 634. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس ایمیل :  ارسال پیغام وام ثبت شده
 635. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ : ارسال پیغام ثبت سفارش جدید
 636. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :  ارسال پیغام لغو سفارش
 637. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تبریک تولد مشتریان
 638. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام پیک در مسیر است
 639. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام وضعیت لحظه ای سفارش در مراحل تولید
 640. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام صدور فاکتور
 641. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام ابطال فاکتور
 642. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام ثبت پرداختی جدید
 643. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام جشنواره های مرتبط
 644. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام مسیرهای جدید به پیک
 645. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام آموزش ضمن خدمت جدید ثبت شده
 646. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام سابقه آموزشی جدید ثبت شده
 647. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام قرارداد جدید ثبت شده
 648. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام حکم جدید ثبت شده
 649. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تشویق جدید ثبت شده
 650. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام توبیخ جدید ثبت شده
 651. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام ماموریت جدید ثبت شده
 652. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام مرخصی روزانه ثبت شده
 653. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام مرخصی ساعتی ثبت شده
 654. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام غیبت لحاظ شده
 655. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام اضافه کاری ثبت شده
 656. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تبریک تولد کارکنان
 657. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تاخیر ثبت شده
 658. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تعجیل ثبت شده
 659. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام شبکاری ثبت شده
 660. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام جمعه کاری ثبت شده
 661. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تعطیل کاری ثبت شده
 662. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام تاخیر سرویس
 663. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام مساعده ثبت شده
 664. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام پاداش نقدی ثبت شده
 665. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام جریمه نقدی ثبت شده
 666. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام خرید های ثبت شده پرسنل
 667. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام جزئیات حقوق
 668. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام نمره عملکرد ثبت شده توسط سرپرست
 669. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس واتساپ :   ارسال پیغام وام ثبت شده
 670. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :  ارسال پیغام ثبت سفارش جدید
 671. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام لغو سفارش
 672. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تبریک تولد مشتریان
 673. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام پیک در مسیر است
 674. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام وضعیت لحظه ای سفارش در مراحل تولید
 675. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام صدور فاکتور
 676. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام ابطال فاکتور
 677. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام ثبت پرداختی جدید
 678. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام جشنواره های مرتبط
 679. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام مسیرهای جدید به پیک
 680. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام آموزش ضمن خدمت جدید ثبت شده
 681. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام سابقه آموزشی جدید ثبت شده
 682. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام قرارداد جدید ثبت شده
 683. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام حکم جدید ثبت شده
 684. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تشویق جدید ثبت شده
 685. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام توبیخ جدید ثبت شده
 686. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام ماموریت جدید ثبت شده
 687. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام مرخصی روزانه ثبت شده
 688. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام مرخصی ساعتی ثبت شده
 689. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام غیبت لحاظ شده
 690. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام اضافه کاری ثبت شده
 691. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تبریک تولد کارکنان
 692. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تاخیر ثبت شده
 693. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تعجیل ثبت شده
 694. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام شبکاری ثبت شده
 695. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام جمعه کاری ثبت شده
 696. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تعطیل کاری ثبت شده
 697. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام تاخیر سرویس
 698. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام مساعده ثبت شده
 699. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام پاداش نقدی ثبت شده
 700. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام جریمه نقدی ثبت شده
 701. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس تلگرام :   ارسال پیغام خرید های ثبت شده پرسنل
 702. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام جزئیات حقوق
 703. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام نمره عملکرد ثبت شده توسط سرپرست
 704. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی : سرویس تلگرام :   ارسال پیغام وام ثبت شده
 705. زیرسیستم مدیریت سرویس های مجازی :  سرویس اینستاگرام : کنترل پست ها و استوری های پیج کاری لابراتوار مطابق زمان بندی داده شده
   

42 نظر:

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *