تخفیف ویژه بمناسبت روز ملی منابع انسانی

تخفیف ویژه بمناسبت روز ملی منابع انسانی

به مناسبت روز ملی منابع انسانی از ٪20 تخفیف ویژه به مدت 30 روز برخوردار شوید

این نرم افزارجامع شامل زیر سیستم های زیر است:

۱- اطلاعات پایه

۲- طبقه بندی مشاغل

۳- کارگزینی

۴- اموراداری

۵- حضور و غیاب 

۶- صدوراحکام و قراردادها

۷- مدیریت

۸- فضای مجازی

۹- حقوق و دستمزد

۱۰- امور مالی

 ۱۱- بایگانی اسناد و مدارک 

۱۲- گزارشات

 ۱۳- راهنما

۱۴- تنظیمات و ابزارها

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه روی این لینک  کلیک کنید.