مشتریان ما: گروه کارخانجات نسترن چینی

مشتریان ما: گروه کارخانجات نسترن چینی

گروه کارخانجات نسترن چینی

گروه کارخانجات نسترن چینی در اواسط سال ۹۱ با مدیریت جدید ، تولید خود را آغاز نموده و به بهره برداری مجدد رسیده است. این کارخانه با توجه به تجربه طولانی در خصوص تولید چینی اقدام به تولید چینی های مظروف، هتلی ، خانگی ، دکوری و تبلیغاتی نموده است که تمامی محصولات فوق علاوه بر کیفیت ، دارای زیبایی و تنوع فراوان می باشد. ظروف هتلی نسترن چینی در راه رسیدن به استاندارد و کیفیت جهانی حرکت نموده تا دوام و کیفیت آن متمایز بوده و تنوع ظروف مورد نیاز هتلها ، رستورانها و تالارهای پذیرایی را تامین نماید. این شرکت در مدت زمانی کوتاه توانسته است محصـولات تولیدی خود را به کشـورهای دبی، ترکیه، آذربایجان و عراق صـادر نماید، که هم اکنون در بسیاری از هتل ها و رسـتوران های داخل و خارج از کشـور مورد استفاده قرار میگیرد.

این شرکت از مشتریان سامانه یار هوشمند | سایاهو است که از  نرم افزارهای منابع انسانی و حضور و غیاب و حقوق و دستمزد استفاده می کند.