پیوستن شرکت ماشین یار به جمع مشتریان سایاهو

پیوستن شرکت ماشین یار به جمع مشتریان سایاهو

این شرکت به تازگی به مشتریان ما پیوسته و از خدمات شرکت سامانه یار هوشمند | سایاهو که طراحی سایت است استفاده می کند.

تیم ماشین یار چشم انداز خود را تبدیل شدن به “هاب اصلی یادگیری، توسعه و اشتغال در بخش نگهداری و تعمیرات ماشین آلات سنگین” قرار داده و فلسفه وجودی خود را در این مسیر اساس حرکت به سمت چشم انداز متعالی قرار داده است. آنچه در مسیر تحقق این چشم‌انداز تکیه‌گاه ماست، این است که در جای‌جای ایران عزیز فعالان دلسوزی در این صنعت به چشم می‌خورند که با مدیریت صحیح و شفافیت در زنجیره ارزش می‌توان جریان پربازده و اثربخشی از دانش، اطلاعات و مهارت را در کنار ایشان به سمت نسل جوان و آینده‌ساز هدایت نمود.