افزایش قیمت نرم افزار یکپارچه دندانسازی سایاهو

افزایش قیمت نرم افزار یکپارچه دندانسازی سایاهو

افزایش قیمت نرم افزار یکپارچه دندانسازی سایاهو

شرکت سایاهو به اطلاع می رساند از ۱۵ مهر باتوجه به تورم اقتصادی و افزایش سایر هزینه ها ازجمله در بخش پشتیبانی ، توسعه ، تولید ، حقوق و دستمزد و... قیمت محصول نرم افزار یکپارچه داندانسازی سایاهو را افزایش داده و باتوجه به سهولت تهیه توسط لابراتوارهای محترم قیمت پکیج پایه همچنان با تعرفه قبلی محاسبه می شود و سایر پکیج ها افزایش قیمت خواهد داشت.

1001 دلیل موجه برای استفاده از نرم افزار دندانسازی سایاهو

برای مشاهده کاتالوگ و اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار کلیک کنید.